Graczkowski Dotacje Sp. z o.o. | Oferta
15536
page-template-default,page,page-id-15536,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Oferta

Oferujemy Jednostkom Samorządu Terytorialnego

1. Opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:

Wnioski o dotacje

Studium Wykonalności

innych załączników do wniosku

2. Opracowanie dokumentów strategicznych:

Programu Rewitalizacji

Strategii Rozwoju Gminy

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Specjalizujemy się w szczególności w pozyskiwaniu dotacji dla samorządów i ich jednostek na:

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kultury wraz z jej doposażeniem

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

budowa i modernizacja oświetlania ulicznego

budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i w gospodarstwach domowych

Oferujemy przedsiębiorcom opracowanie wniosku, Biznesplanu i załączników w ramach konkursów z Regionalnych Programów Operacyjnych.
Nie zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji z Urzędu Pracy, z Lokalnych Grup Działania dla firm na założenie lub rozwój firmy.

Dlaczego my?

Kierujemy się wartościami: uczciwość, zawsze działamy na korzyść klienta

W ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pozyskaliśmy dofinansowanie dla 117 projektów na kwotę 312 060 194,17 zł

129 referencji od Klientów